sözlük formatı ve uyulması gereken kurallar
henüz kuralları onaylamadığınız için bu sayfaya yönlendirildiniz.
lütfen kuralları okuduktan sonra kuralları anlayıp kabul ettiğinizi onaylayın.

kural (1)
her entry, giriş kısmında en az bir tanım, tanım devamı, örnek, alıntı ya da bakınız içermek zorundadır.

kural (2)
yapılan tanım başlığa uygun olmak zorundadır ve başlıkla beraber okunduğunda ortaya anlamlı bir cümle çıkmalıdır.

kural (3)
yazılan entry direkt olarak başlığın sözlükteki halinden bahsediyor olamaz. entry, başlığın kendisi ile değil, ifade ettiği şey ile ilgili olmalıdır. "bana x dedirten başlıktır" gibi entryler hatalıdır.

kural (4)
alıntılar, başlık ile alakalı olmak şartıyla tırnak içinde gösterilebilir. devamını görmek için linke tıklayın gibi hit sağlama amaçlı alıntılar yapmak uygun değildir.

kural (5)
bakınız özelliği ile başka bir entry'e cevap vermek, bakınız özelliğini iki veya daha fazla üye arasında sohbet amaçlı kullanmak ve başlıkla alakasız bakınız vermek uygun değildir.

kural (6)
başlığın tanımını yaptıktan sonra konuyla ilgili serbest olarak yorumda bulunmak veya üstü kapalı bir şekilde başka bir entry'e atıfta bulunmak serbesttir. atıfta bulunmak amacıyla belli bir entry'i ya da üyeyi açıkça hedef göstermek kesinlikle uygun değildir. kişiler arasındaki tartışma ve mesajlaşmalar özel mesaj yoluyla yapılmalıdır.

kural (7)
bir entry'nin tamamen yabancı dil ile yazılması uygun değildir. türkçe'ye çevirildiğinde anlamında eksiklik ya da bozulma olan yabancı dilde alıntılar bu kuralın dışındadır.

kural (8)
bir konu hakkında halihazırda açılmış bir başlık varken arama çubuğunu kullanmadan aynı konu hakkında ikinci bir başlık açmak uygun değildir. aynı şekilde bir konuyla ilgili entry, mümkünse o konuyla ilgili en spesifik başlığa girilmelidir. örneğin, google'da çalışan kişi sayısı şeklinde bir başlık açmak yerine, google'da çalışan kişi sayısının kaç olduğu google başlığı altına yazılmalıdır.

kural (9)
aynı başlık altına daha önce yazılmış bir entry'nin aynısını yazmak uygun değildir.

kural (10)
soru başlığa cevap entry girmek kesinlikle uygun değildir. başlık bir soru cümlesinden oluşuyorsa yapılması gereken şey o soruya cevap vermek değil, başlığı, yani soruyu tanımlamaktır.

kural (11)
- kesinliği kanıtlanmış bir kaynak belirtilmediği halde gerçek veya tüzel kişiler hakkında suçlama ve ithamda bulunmak,
- yalnızca kişisel görüşe dayalı argümanlarla siyasi eleştiri yapmak,
- kesinliği kanıtlanmış bir kaynak belirterek yapılan siyasi eleştiri içerisinde hakaret sayılabilecek ifadeler kullanmak veya belirtilen kaynakta geçmeyen, gerçekliği kanıtlanamamış iddialarda bulunmak,
- bir millete, topluluğa, inanışa ya da kültüre karşı nefret söyleminde bulunmak,
- bir konu ile ilgili taraflı, provokatif, ayrıştırıcı ve aşağılayıcı başlık açmak veya entry girmek,
- suçu ve suçluyu övmek, terörü haklı bir ideoloji gibi göstermeye çalışmak, terörist olduğu yargı kararı ile sabitlenmemiş kişilerden terörist diye bahsetmek,
- kısacası, hiçbir siyasi görüşe yakınlığı bulunmayan blog sözlük'ü hukuki olarak zor durumda bırakacak entry girmek veya başlık açmak uygun değildir.

kural (12)
blog sözlük'te çoklu hesap kullanımı serbest değildir. çoklu hesap kullanımı durumunda, birbiriyle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar sözlükten süresiz uzaklaştırılır.

kural (13)
kurallara uymayan üyeler, blog sözlük yöneticileri tarafından, ihlal edilen kuralın niteliğine ve daha önce aynı üye tarafından ihlal edilip edilmediğine göre;
- mesaj yoluyla uyarılabilir,
- belirli bir süreyle sözlükten uzaklaştırılabilir,
- süresiz olarak sözlükten uzaklaştırılabilir.

kural (14)
blog sözlük yönetimi, sözlükten kural ihlali sebebiyle veya kendi isteğiyle uzaklaştırılan üyelerin entrylerini silmekle yükümlü değildir.

kural (15)
bu kurallar zaman içerisinde değişebilir, yeni kurallar eklenebilir veya çıkarılabilir. bu tür gelişmelerle ilgili tüm üyelere bilgi verilir.

güncelleme: 12.01.2017 16:30

sözlük formatına yeterince hakim olmadığınızı düşünüyorsanız hatalı entry örnekleri başlığını inceleyebilirsiniz.