Kullanım Koşulları

blogsozluk.com (bundan böyle "blog sözlük" olarak anılacaktır), kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir internet sitesidir.
blog sözlük kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir. 

- kayıtlı kullanıcı ve yazar olmak 
blog sözlük’te kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir.

kayıt olduktan sonra oluşturacağınız başlıklar ve içerikler (entryler) sitede görünecektir fakat blog sözlük “işleyiş ve sorumluluklarımız” kısmında belirtilen haklarını her daim kullanmaya yetkilidir.

- işleyiş ve sorumluluklarınız
oluşturduğunuz içerik hukuka uygun olmak zorundadır. oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. içerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine blog sözlük tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayabilir. 

blog sözlük başlık ve entry kuralları, entrylerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır. 

başlık ve entryleriniz blog sözlük kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. kurallara veya hukuka aykırılıkların tekrar etmesi halinde yazarlığınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. diğer tüm haklarımız saklıdır.

gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz başlık ve entryi kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.

hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

blog sözlük’e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için blog sözlük elinden gelen özeni göstermektedir ancak blog sözlük’ün özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya blog sözlük’e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.

her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da sitedeki verilerinizin (entryler, mesajlar, notlar ve benzeri her türlü içerik) kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. ayrıca bu verileri silme hakkını da saklı tutmaktayız. bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa blog sözlük’teki verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemenizi öneririz. 

- gizlilik
blog sözlük’te bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

ayrıca blog sözlük'te yazar olmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz (haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi (habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.

sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. bu veriler blog sözlük’ü geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek, sadece anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 

iletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece blog sözlük'le ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.

yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 6 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.

kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya entrylerinizle alenileştirdiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak blog sözlük’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. kişisel yazışma yoluyla veya yayınladığınız entrylerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.

- telif
blog sözlük’te oluşturduğunuz içeriğin telif hakları size aittir. bu nedenle blog sözlük’te yayınlanmış olan kendi içeriğinizi (entrylerinizi) ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. ancak entrylerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde blog sözlük’e aktif link vermeniz gerekmektedir.

telif hakları size ait olmakla birlikte, blog sözlük’te oluşturduğunuz tüm içerik üzerinde blog sözlük’e çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. 

oluşturduğunuz içerikler blog sözlük’te yayında olduğu müddetçe blog sözlük bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızın kapatılması için iletişim sayfasından sözlük yönetimine bu talebinizi bildirmeniz yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrylerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür. 

blog sözlük’te yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.

- mesajlaşma
sözlük içi mesajlaşma fonksiyonunu kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranmanız gerekmektedir.

- kullanım koşulları
blog sözlük kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

- sözleşme değişiklikleri
bu sözleşme blog sözlük tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda blog sözlük’ün kayıtlarının (eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların halinde istanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.