endosimbiyoz hipotezi


  • kelime kökenine baktığımızda "endo" hiç, "simbiyoz" ortak yaşam demektir. yani endosimbiyoz birbirinin icinde ortak yaşamak demektir. biyolojik bir hipotez olan endosimbiyoz hipotezi, kloroplast ve mitokondri organellerinin oluşumlarını açıklamaya yöneliktir. hipoteze göre bu iki organel bakteriler ile aynı atadan gelmektedir, hatta birer bakteridirler. bir gün oksijenli solunum yapan bir mor bakteri, ökaryot bir hücrenin içine girmiş, ortak yaşam alanı oluşturmuştur. prokaryot hücre bakteri için besin ve korunma ortamı sağlamıştır. bir süre sonra da bakteri ürettiği enerjinin bir kısmını hücre ile paylaşmıştır. bu şekilde mutualist bir yaşam ortaya çıkmıştır. bu hipotezi destekleyen bir çok kanıt vardır