nick altı başlıklarındaki girdileri kötülemek


  • Hiçbir girdiyi kötülemeyen ben için normal olan bir durumdur. "Bir insan sürekli olumlu tepki alıyorsa yanlış giden bir şey vardır" demişti bir büyüğüm. Artı, eksi hepsi bir tepki biçimi. bu yönden düşünmek lâzım.