blue whale challenge


  • Ülkemizde yayginlasmama sebebi olarak yabancı dil eksikliğimiz gösteriliyor. Cehaletimiz kurtaricimiz oldu yani. Aslında türkçe bile olsa bizde tutmazdi. Bizim en mal gencimiz dahi "*iktir la sen kes kolunu!" çekmeyi bilirdi. Diye umut ediyorum aslında.