türkiye'de en çok ihlal edilen trafik kuralı


  • trafikte hareket eden her şeyin (bkz: yayalar) canlı olduğu ve hareket ettirilen her şeyin (bkz: araçlar) bir canlı tarafından hareket ettirildiğidir. trafik demek can demektir, bunu ihlal ettiğinizde canlıların canına kastetmiş oluyorsunuz.