oruç tutan insanın namaz kılmamasının sebebi


  • Açıklamaya ihtiyaç duymayan başlıktır. "Sana ne?" demekten öteye bir çabaya girilmemelidir. Herkes haddini ve kulun kula soramayacağı soruları bilmedilir.