1 mayıs 2017 adil kullanım kotası düzenlemesi


  • cümleye, "hay sizin yapacağınız işe" şeklinde giriş yapılmasına ve cümlenin oldukça nahoş bir gelişme - sonuç bölümüne sahiplik yapmasına neden olabilecek uygulamadır. ayrıca 3. dünya ülkesi olduğumuzu haykıran uygulamadır.