hubris sendromu


 • Kibir sendromu ya da tanrısal ego şeklinde de bilinir.
  Özellikle siyasetçilerde görülür.
  Bu dertten muzdarip lider davranışları;

  1. Dünyayı öncelikli olarak güç gösterisi ve zafer arayışının arenası gibi görmeye yatkınlık. 

  2. Kendi imgesini zenginleştirmek için kendisini hep iyi gösterecek durumlarda bulunmaya eğilim. 

  3. İmaj ve görünümle ilgili orantısız kaygı. 

  4. Gündelik etkinliklerinden mesihvari bir tarzda bahsetmek ve yüceltilmeye yatkınlık. 

  5. Kendisiyle ulusu ya da kurumu özdeşleştirmek, kendi bakışı ve çıkarlarıyla ulusun/ kurumunkini özdeşleştirmek. 

  6. Kendisinden üçüncü tekil şahıs zamiriyle ya da “biz” diye söz etmek. 

  7. Kendi yargılarına aşırı güven ve başkalarının öneri ve eleştirilerini küçümsemek. 

  8. Her şeyi kişisel olarak başarabileceğine dair kadiri mutlaklık hissi ve abartılmış kendine inanç. 

  9. Çevresindeki fanilere ya da halka değil, tarih ve Tanrı'ya hesap vereceği inancı. 

  10. Tanrı ve tarih karşısında haklı bulunacağına dair sarsılmaz inanç. 

  11. Sıklıkla artan bir yalnızlaşmanın eşlik ettiği gerçeklik duygusunun kaybı.

  12. Huzursuz, acelecilik, pervasızlık ve dürtüsellik. 

  13. Ahlaki doğruluğu pratiklik, bedel ve sonuçların değerlendirilmesini önlemek için kullanma. 

  14. Kibirli yetersizlik; kendisine aşırı güvenen lider politikanın girdisi çıktısı hakkında kafa yormadığından işler yolunda gitmemektedir.

  http://m.bianet.org/biamag/yasam/147597-hubris-sendromu-ve-basbakan-olmak

  Not: bu arada Hayır.