dünyanın evrende bir kum tanesi kadar küçük olması