bilim ile din


  • insanlığın mutluluğunu amaçlayan iki farklı alandır. bilim de din de insan için vardır. yanlış olan; dinin kişisel yorumlarla topluma dayatılması ve resmi bir inanç sistemi olarak takdim edilmesi ve bilimin, yıkım ve yok etmek gibi amaçlarla kullanılmasıdır. ayrıca dinin bilimin önüne geçirilmesi, bir nevi bilim-din yarıştırması yapılması doğru değildir. bilim aklını kullanmanın, din ise davranış biçiminin; davranışın, sözün ve insan halinin iyiye, doğruya, güzele yönlendirilmesinin adıdır.