bilim ile din


  • Karşı karşıya getirilerek birbiri üzerinden tanımlanmaya çalışılan iki kavramdır.

    Bilimin mücadelesi dinle değil, batıl inançlar ve dogmatik ön kabullerledir. Dolayısıyla bilim ve din arasında bir çatışma sözkonusu değil, çatışma, hakikati savunanlarla birtakım batıl inançlar/ dogmatik ön kabuller aracılığıyla insanlar üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlar arasındadır.

    Batıldan, tutuculuktan, insanlar arasında ayrım yaratan söylemlerden arındırılmış bir din ile bilim sağlıklı bir toplum yaratabilir.