dünyanın evrende bir kum tanesi kadar küçük olması  • 12.700 km çapı, 510.072.000 kilometre kare alanıyla bize devasa gelen dünyamızın gözlemlenebilir evreni düşündüğümüzde ne kadar da az yer kağladığını anlatan başlık