çocuğa evet ismi koymak


 • kız çocuğun 18 yıl sonra ismini değiştirmek için ailesini mahkemeye vermek zorunda kalacağı eylemdir. aynı tip bir durum ilkokulda "yeter" adlı arkadaşımın da başına gelmişti. ailesini mahkemeye vermek için 18 yaşı doldurması gerektiği için her gün ailesine küfrediyordu. şimdi işleyiş daha da zorlaşmış durumda.

  isim değiştirmek için

  Milli kültüre,
  Örf ve adetlere uygun olmayan,
  Gülünç ve çirkin anlamları olan
  Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek hususlar haklı sebep olarak sayılacaktır.