kalın giydirilmekten kolları yana açılmış çocuk


  • Yeme isteği uyandırır. Paytak paytak yürür, yere düşse canı acımaz, yerdende kalkamaz. Allahım çocukluk ne güzel şey.