triggered


  • bi olaya, duruma karşı aşırı sinirlenmek, içinin sinirden patlama noktasına gelmesi ve reelde görse ölümüne saldıracak halde olmak.

    triggerlandım,
    triggerlanmak gibi ingilizce - türkçe kelime karışımı olarak kullanılabilir.

    accayip sinir oldum'un ingilizcesi.