küfür


  • eskiden çalışma ortamlarım sebebiyle ziyadesiyle kullandığım konuşma içi argo cümlecikler...

    diline yakışanı görmedim, iki üniversite çift branş bitirmiş mesleği içmiş abilerimize hiç yakıştıramazdım, sonuçta meslek hayatımın başında örnek aldığım kişilerdi. bayanlara kesinlikle yakışmadığını düşünüyorum ki aslında komik ve itici oluyorlar.

    kurumsal firmalarda çalıştıkça dil bu tür ağırlıklardan kurtuluyor. önce sadeleşip sonra koruyamazsanız şu plaza dili diye tanımlanan kasıntı konuşma şekli yerleşiyor ki bence dahakomik ve daha itici oluyor.