sövmek


 • "Azizim, sövmek müsekkin-i asaptır.
  binaenaleyh, herkes için meşru bir haktır.
  ben, bu hususta hiçbir hudut tanımam.
  (...) sevme hürriyeti olduğu gibi, sövme müsavatı da olmalı.
  herkes, bikaderi imkan sövebilmelidir."
  (bkz: neyzen tevfik kolaylı)

  edit: "hiç"in "azab-ı mukaddes"i albümünden bir sözüdür.