günün kalbine dokunmak


  • kalp Allah'ı işaret eder. günün kalbine dokunmak ise, günün bir bağış, bir lutuf, bir ikram, bir kapı, bir fırsat olduğunu fark etmek. bu farkındalıkla günün kalbini incitmeden günü güzelliklerle tamamlama nezaketi.