saç malama


  • saçmalamak olarak ele alırsak, hiç düşünmeden, hesaplamadan, gelişigüzel konuşmak. sanırım saçmak kelimesinden türemiş olabilir, bu çerçevede dağıtmak anlamını da içerir.