sözlük yazarlarının içine işleyen dizeler


  • Aylar önce şahsımın, arkadaşlarımın ve binlerce yıllık kurumumun yaşadığı travmalardan sonra bu dize baş köşeye geçmiştir:
    "Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden,
    İtler bile gülecek kimsesizliğimize..."