hem öğrenci hem blogger olmak


  • İyidir iyi dediğim durum. Öğrencinin zihni daima uyarılmış olur. Algıları açık olur çevresine daha çok dikkat eder. öğrencinin Farkındalığı yüksek bir birey olmasına zemin hazırlar.