2 ocak 2017 sanatçılar girişimi bildirgesi


 • YAŞANMAKTA OLAN FACİA ORTAMI VE GÖRÜNEN KÖY

  Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet ve hükümet yöneticilerinin her toplu katliamdan sonra ülkemizin bir terör kuşatması altında olduğunu tekrar etmeleri doğru ve haklıdır.

  Fakat asıl yanıtlanması gereken sorular, ülkemizin nasıl bu kaotik çıkmazın içine sokulduğu,söz konusu terör örgütlerinin hangi güçler tarafından yönetildiği ve kınıyoruz,yanıtlarını alacaklar gibi sözden ibaret söylemlerin ötesinde neler yapıldığı ve yapılacağıdır.

  Halk bilgeliği bu gibi soruları “görünen köy kılavuz istemez” deyimiyle yanıtlamıştır.

  Görünen köy, AKP yönetimi iktidara geldiğinde ülkemiz terörist bir kuşatma altında değilken , esas olarak Doğu bölgelerinde odaklanmış PKK terörü de belli ölçülerde sınırlanmışken bu yönetim tarafından ülkemizin Ortadoğu batağına sürüklendiği; komşu ülkedeki yönetimi devirmek amacıyla Türkiye’nin teröristler için bir yol geçen hanına çevrildiği; emperyalizmin sözüm ona Büyük Ortadoğu projesiyle birlikte bu projenin kuyruğuna takılmış Şam’da namaz kılma türünden fantezilerin de sona erişiyle yaşanmakta olan facialara çanak tutulmuş olmasıdır.

  Görevi din konusuyla sınırlı olması gereken Diyanetin bütünüyle siyasetin güdümüne girmiş olması, yeni yıl öncesindeki talihsiz açıklamanın bu kurum ve günümüzdeki yönetimi üzerinde silinmez bir leke olarak kalacağı gerçeği vicdanları kanatmıştır ve kanatmaktadır.

  Asıl gerçekler bunlardır.. Batıya meydan okumalar, Putin yönetimini arkalayarak ABD emperyalizmine göstermelik efelenmeler, yirminci yüzyılın ilk büyük emperyalizm karşıtı mücadelesi ve devrimler dizisi olan Kurtuluş Savaşımızı hafife alırcasına ikinci kurtuluş savaşı söylemleri; hedef saptırmaktan, toplumu yanıltmak ve gittikçe sıkılmakta olan cendereyi meşrulaştırmak çabasından başka bir şey değildir.

  Aydınlar, sanatçılar olarak görevimiz, bütün bu yalan dolan ve tehdit karşısında ; görünen köyü görünmez kılmak için her türlü medyanın kirli bir araç olarak kullanıldığı utanç verici, işbirlikçi, çanak yalayıcı ağız kalabalığı ortamında, yılmaksızın, geri çekilmeksizin, gerçekleri dile getirmek, görünen köy işte şurada diye göstermekten bir an bile el çekmemektir.

  Görünen köy, ülkenin bu kanlı ve kaotik çıkmaza tıkılmasına en baştaki tutumlarıyla yol açan siyasal yönetimin özeleştirisini yapması, başlıca sorumluların siyaset sahnesinden çekilip gitmeleri , toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılabilmesi için öncelikle başkanlık sistemi hevesinden vazgeçilerek parlamenter sistemin ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesidir.

  Görünen köy, bu adımlar atılmadıkça günümüz siyasal yönetiminin tutumu ve söylemleriyle faciaların engellenemeyip ancak kısmen ya da tamamen kamunun gözünden saklanmaya çalışılacağı, zaten sınırları boğucu ölçüde daraltılmış olan demokratik hakların bütünüyle despotizme kurban edileceği, sonuçta da bütün bir ülkece dağılıp parçalanmaya, yok oluşa teslim olacağımızdır.

  SANATÇILAR GİRİŞİMİ

  Edip Akbayram

  Onur Akın

  Sunay Akın

  Üstün Akmen(Her zaman bizimle)

  Alaattin Aksoy

  Mehmet Aksoy

  Muzaffer Akyol

  Aytaç Arman

  Hayati Asılyazıcı

  Semir Aslanyürek

  Engin Ayça

  Orhan Aydın

  Rutkay Aziz

  Kürşat Başar

  Cezmi Baskın

  Bedri Baykam

  Nihat Behram

  Ataol Behramoğlu

  Cahit Berktay

  Mustafa Bilgin

  Metin Boran

  Metin Coşkun

  Tuncer Cücenoğlu

  İsa Çelik

  Nevzat Çelik

  Haluk Çetin

  Meral Çetinkaya

  İsmail Hakkı Demircioğlu

  Nuri Dikeç

  Erhan Doğan

  Atilla Dorsay

  Bilgesu Erenus

  Mehmet Ergen

  Genco Erkal

  Altan Erkekli

  Erdal Erzincan

  Mert Fırat

  Müjdat Gezen

  Altan Gördüm

  Mehmet Güleryüz

  Tarık Günersel

  Emin İgüs

  Levent İnanır

  Özdemir İnce

  İlhan İrem

  Hidayet Karakuş

  Bülent Kayabaş

  Yıldız Kenter

  Erol Keskin

  Suna Keskin

  Tuğrul Keskin

  Arif Keskiner

  Mine Kırıkkanat

  Kemal Kocatürk

  Nuri Kurtcebe

  Orhan Kurtuldu

  Mustafa Köz

  Mustafa Mutlu

  Küçük İskender

  Safiye Mine Erdurak

  Zeynep Oral

  Yılmaz Onay

  Işıl Özgentürk

  Nedim Saban

  Pınar Sağ

  Vedat Sakman

  Sali

  Menderes Samancılar

  Canan Sezenler

  Osman Şahin

  Ferhan Şensoy

  Burhan Şeşen

  Cihat Tamer

  Yavuz Top

  Gülsen Tuncer

  Yaman Tüzcet

  Metin Uca

  Engin Uludağ

  Ersan Uysal

  Erkut Uzelli

  Hilmi Yarayıcı

  Nejat Yavaşoğulları

  Işık Yenersu

  Ender Yiğit

  Hüseyin Yurttaş

  Ümit Zileli

  Tarık Akan (Her zaman bizimle)

  kaynak

  güzel bir bildiri metnidir, bildirgedir.

  çok sürmeden hedef gösterilecek sanatçılardır. kendisini hedef gösterip, fukara beyinleriyle hakaret edecek olan çomarların da cehaleti gene hepimizi sinir edecektir.