devalüasyon


  • Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesi demektir. Peki devlet böyle bir yöntem ile gelir yaratabilir mi? Devalüasyon ile para biriminin altın veya döviz karşılığı değeri eskiye oranla düşürülünce, devlet ve merkez bankasının elinde bulunan döviz ve altınların ulusal paraya göre değeri artar. Yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan fark devlete gelir teşkil etmekte ve hazineye devredilmektedir. Tabii bu uygulamanın ülke dışı döviz borçlarını da ters yönde etkilediğini unutmamak gerekir.