türkiye neden gelişmiyor sorunsalı


 • sözlük yazarlarının da ağız birliği ettiği üzere eğitimdir, fakat bu eğitim zannettiğinizin aksine üniversite ile sınırlı değildir, bilakis üniversiteler zurnanın son deliğidir. çeşitli sözlük ve blog ortamlarında çokça tartışılagelen bir konu olan öğretmen maaşı; ancak maaşının verdiği verime oranı, kendini geliştirmesi ve öğrencisine yaklaşımıyla birlikte ele alınırsa adil olur. bir bireyi hayata hazırlayan ikinci insan ailesinden sonra öğretmenidir. ilkokul öğretmenine söylemek istenenler tarzı açılan başlıklarda yazılanların rastgele birkaçını okursanız durumun vahametinin farkına varırsınız. her birini okurken sinirden titredim, kan beynime sıçradı ve yine bir öğretmen olan annemle sert bir tartışma yaşadık bu hususla ilgili.

  şu "bir-iki ahlaksız var diye x kötülenemez" goygoyunu bırakın artık. yetişen nesil ortada. pisa testlerinde değişik kategorilerde neredeyse tamamen sonuncu çıkan, oecd eğitim raporlarında kaygı verici sonuçlar ortaya koyan öğrencileri yetiştiren bu sistemdi. 8 senede bir yabancı dili öğretemeyen, insanlara kendini nasıl ifade edeceğini, toplum içinde söz alıp konuşmayı, fikirlerini düzgünce belirtebilmeyi, rasyonel ve çok boyutlu düşünmeyi, son derece ağır müfredatlar uygulanmasına rağmen temel düzeyde dahi matematik, coğrafya, fen bilgisi gibi pozitif bilimleri öğretemeyen ben miyim? fakir bir ilköğretim okulundan, -her ne kadar proje okulu yapılıp içi boşaltılsa da- hala tanınır bir liseden (bkz: bornova anadolu lisesi) mezun oldum, bu saydığım değerler bana yarım-yamalak da olsa kazandırıldı yıllar önce , sonraları her ne kadar çoğunu kendi kendimi geliştirerek almak zorunda kalsam da. bu kadarını dahi alamamış-alamayan milyonlarca insan var.

  halihazırdaki eğitim bütçesinin %83'ünü maaş giderleri oluşturuyor, yani çoğunluğu hiçbir işe yaramayan faydasız kimseleri beslemek için. bununla ilgili herhangi bir denetim de söz konusu olamaz, çünkü fiziki koşulları bile tam olarak sağlayamayan devlet öğretmenleri denetlemek için yüzbinlerce müfettiş görevlendirmek zorunda, zaten bu kadar sayıda bir personelin istihdam edilmesi mümkün değil. belki bir çözümü öğretmenlerin kadrolu olmaktan çıkarılması ve performans kriterlerine göre değerlendirilmesi olabilir.

  bu değerlendirme de kesinlikle at yarışı şeklinde değil, sadece öğrencilerin belirli değerlerin üzerinde performans göstermeleri şeklinde tatbik edilebilir, bu durumda o öğretmenin kontratı uzatılabilir ve bu süreçte özlük haklarından da herhangi bir kayıp yaşamaz. belirli periyotlarla -altını çizerek- temel seviyede matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya gibi pozitif bilimler ile edebiyat, tarih gibi sözel bilimler içeren(hatta vatandaşlık bilgileri bile olabilir) ve kesinlikle ezbere dayanmayan, salt öğrenmeyle anlaşılacak kolaylıkta ve ölçücülükte testlerle öğrencilerin bilgileri ölçülür. sınıftan sonuçlara bakılmaksızın rastgele birkaç öğrenci ile birkaç dakikalık ve yine psikolojisini zedelemeyecek şekilde mülakatlarla verilen eğitim ve öğretmeninin sınıfa ve kendisine olan tutumu hakkında sorular sorulabilir. hangi öğrencinin mülakata alındığı kesinlikle öğretmene bildirilmeyecek ve sınıfa bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde zor kullanmaya tevessül etmesi halinde gerekli yaptırımlarla karşılaşması sağlanacak.

  okul müdürlerinin yetkileri kısıtlanacak ve diktatoryal yetki ve gayrıresmi baskı kanalları oluşturarak okulu zaptırapt altına alması önlenecek. ders saatleri şimdikinin yarısına indirilecek ve beden eğitimi dersi saatleri okulun fiziki koşullarına gre artırılacak. saat yaklaşık 1 civarı paydos edilecek öğrenci de hem arkadaşlarıyla vakit geçirecek, akşam da zorlanmadan dersine çalışıp hazır hale gelebilecek.

  ders içeriklerine öğrencilerin de katkı yapacağı şekilde sunumlarla desteklenecek. pozitif bilimler kesinlikle test edilebilir ve gözlenebilir içeriklerle doldurulacak. örneğin bir coğrafya dersinde toprak türlerini işleyen öğretmen, okulun bahçesinde çok rahat bulunabilecek bir avuç toprağı eline alarak özelliklerini toprağın üstünde gösterecek. bakın bunlar daha benim aklıma ilk aşamada gelenler, işin ehli biri filan da değilim, hasbelkader dünyanın farklı yerlerini görebilmiş bir kardeşiniz olarak getirilebilecek birkaç yeniliği saydım. sizlerin de mesaj yoluyla yapacağı katkıları da buraya eklemekten gönenç duyarım. bütün iş eğitimde dostlar.