ustamın dediği


  • birdirbir oyununda ebe üzerinden atlayan ilk oyuncudan sonra tekerlemeyi unutan diğer oyuncunun yanmamak için söyleyebileceği söz öbeği.

    edit/not: anayasa'nın 18. maddesinde bahsi geçen bu konuyu çarpıtarak provokasyona sebebiyet verdiğimiz için tüm kamuoyundan özür dileriz.