insülin


  • Şeker hastaları için hayati öneme sahip ilaç. Dikkatli kullanılmalıdır. Doz aşımı hipoglisemiye(kan şekeri düşüklüğü) neden olabilir