spoiler


  • Asıl türkçe çevirisi eşkiya , haydut , korsan , karmanyolacı , gözüne bulaştıran , bozan kimse olup ama dilimizde daha çok bir kitabın, bir dizinin vb. Şeylerin içeriği hakkında karşı taraf istemezken yapılan bilgilendirme anlamına gelmektedir.
    (bkz: spoiler yemek)