içilebilir su markası


  • İçilebilirlikten kasıt tadı ise yukarda sayılanlar olabilir. Fakat suda olması gereken ve olmaması gereken maddeler göz ününe alınırsa piyasada bulunabilirlik açısından en içilmemesi gereken eriklidir, 163.sıra. En içilebilir elmacıktır,39. sıra. Bkz