sürçülisan


  • Karagöz oyununda meddahın yanlışlıkla seyircileri incitecek laf söylemesi olarak seyirlik oyunlarda kullanılan bir terimdir. Sürçülisanda bulunan Karagözcü ya da meddah, oyunu izleyen kişilerde doğabilecek herhangi olumsuz bir çağrışımı önlemek amacıyla gösterinin sonunda "Her ne kadar sürçülisan ettikse affola!" şeklinde bir cümle söylemektedir. Karagözcülerden biri olan Kasımpaşalı Hafız, III. Selim'in karşısında karagöz oynatırken sürçülisanda bulunduğundan ötürü oyunu yarıda bırakarak mesleği bırakmıştır.