eleştiriye açık olmak


  • Medeni olmanın ön koşuludur.
    Eleştiri ilerleme, gelişme için şarttır.
    Ancak ülkemizde ve dünyanın genelinde eleştiri demek insanların ben haklıyım demesi gibi bir durumdur.
    "Tartıştıklarını sanıyorlar, yaptıkları sadece düşüncelerini karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak" demiş platon.
    Yani geçen asırlar insanları medenileştirememiş