şey


  • Şey arapça kökenlidir ve nesne (object) anlamına gelir. Çoğul hali ise eşya'dır. Şey kelimesinin yerine ise türkçede nen kelimesi önerilmiştir. (Tdk tarafından değil, sivil dil çalışması yapanlar tarafından)