ölümü düşünmek


  • Sizleri bilmem ama, ilkel insani içgüdülerim korkmadığı zamanlarda,yaratıcımla tanışacağımı düşünmekle eşdeğer oluyor benim için

    Sanki ünversite okumak için ailemden ayrı başka bir şehire gitmişim ,bittikten sonra yanlarına dönecekmişim gibi

    Muhteşem güçle tanışmak için bir yandan haz duyuyorum bir yandan da muhteşem bir şekilde korkuyorum

    Kısacası,korkmayı bırakabilirseniz düşünürken sizleri derin düşüncelere iten bir düşünüştür