rami kütüphanesi


  • Rami Kışlası'nın, gerekli ve aslını bozmamaya çalışılarak yapılan restorasyonları sonucunda dönüştürülmüş kütüphane halidir. İstanbul'da bulunmaktadır.

    Detaylı bilgilere şu resmi sitesinden ulaşılabilir: Tık!