koordine etmek


  • (bkz: eşgüdümlemek) anlamına gelen fransızca kökenli kelimedir.

    "birkaç şeyi birbirine bağlı olarak düzenleme" anlamına gelir. Bu ise aradaki bağı koparmadan düzeni sağlamak şartını içinde barındırır. yani koordinasyonda birkaç unsurun birlikte uyum içinde işleyişi söz konusudur.

    (bkz: coordinate)