ikinci doz biontech olanlar


  • dahil olduğum gruptur.
    ikinci doz ile iki gündür sağlam sarsıldım. olmadık şekillerde terliyorum, halsizlik fena. ağrılar ağır.