türkiye'de binaların çok çirkin olması


  • Genel olarak hızlı yapılaşmanın olduğu yerlerde çok iğrenç binalar görebiliyoruz. Ankara'nın çoğu yeri bu önermeye örnek olarak gösterilebilir.