tütsü


  • genelde ziyaret kabirlerde sağda solda bolca yakılan kokulardır. hoştur, güzel ve ahenkli rahiyalar yayarak, ortama uhrevi bir hava verir.