meşruiyet


  • Meşruiyet ve meşrutiyet zıt anlamlı kelimelerdir.

    Meşruiyet, bir şeyin meşru yani uygun, yerinde olması durumudur.

    Meşruti olmaksa sınırlanmak, durdurulmak anlamına gelir.