korku


  • İslama göre dozajında tutulmak şartıyla bilinçte bulundurulması gereken duygudur (yani korkusuz yaşamak akıl kârı değildir).. Bu algılarınızı açık tutacaktır, eblehliğe engel olur.

    Ancak korkunuzu yatıştıracak bir "ümit" duygusu da birlikte bulundurulmalıdır.

    Buna literatürde (bkz: havf ve reca) denmektedir.