islam


  • islam denilen dinden ilk kurtulan ülke, türkiye olacaktır. bundan 20-30 yıl önceki verilere bakacak olursak, epey mümkün. insanlar artık uyanıyor. dogmaların değil aklın ve rasyonel düşüncenin ekseriyette olduğu bir gelecek yaklaşıyor.