ss ps ps dps dps fdps


  • Süreyya süreyya prenses süreyya Doldur prenses süreyya Doldur prenses süreyya feneri doldur prenses süreyya feneri doldur prenses

    Bunu uyduran kişi şimdi kamuda memur. Kendisi liseden sınıf arkadaşımdı bir zamanlar.

    Süreyya da ingilizce hocamız. Ama feci güzel bir kadındı.

    Bu ifade, atomdaki elektronların orbitallere dizilimidir.
    Orbitallere dizince atomun hangi element olduğu ve atoma dair tüm bilgiler meydana çıkar. Periyodik cetveldeki yerini de yine bu dizilime bakarak bulursunuz.