türkiye'nin ahlaken çöküyor olmasının nedeni


  • sanal alem sosyal medya uygulamaları, insanın egolarını beğeni popülaritisine göre doğru orantılı olarak tatmin etme çabaları