dokuz köyden kovulunca doğru söylediğini zannetmek