www


  • dünyayı saran ağ ın tanımıdır. açılımı ise World Wide Web dir, hemen hemen bütün sitelerin baş ekinde görmek mümkündür.