sadeddin köpek


  • Anadolu Selçuklu devletinde sultanlara hizmet etmiş, mazlumlara yardım edip zalimleri cezalandırmış, özellikle çiftçilerden alınan haksız vergileri engelleyerek halkın sevdiği bir kişi olmuştur. Emirlik görevi ile birlikte emir sadeddin köpek olarak adlandırılmıştır. Alâeddin Keykubad'ın ölümünden sonra ii. Gıyâseddin Keyhusrev'in tahta oturmasında büyük rol oynamıştır. Daha sonra diğer devlet adamlarını bir şekilde öldürterek gücünü arttırmıştır. Artık gözünü devlet liderliğine çeviren köpek, hanedan ailesi ile kan bağı olması gerektiğinden i. Gıyâseddin Keyhusrev'in gayri meşru çocuğu olduğu iddiasını ortaya atmıştır. Bu iddiaların üzerine sultan tarafından öldürtülmüştür.

    Köpek ismi o yıllarda çok sık olmamakla birlikte isim olarak kullanılır ve iyi bir anlamı vardır. Sadeddin köpek'in yaptıklarından sonra köpek kelimesi hakaret olarak kullanılmaya başlanmıştır.

    Edit: imla