phi fenomeni


  • sabit olan nesnelerin, belirli aralıkta ve hızlı bir şekilde sunulmasıyla aslında hareket etmediği halde hareket halinde algılanmasıdır. Max Wertheimer tarafından ortaya atılmış olgudur. Sinemada ya da herhangi bir gösteride art arda gösterilen karelerin hareket ettiğini sanma durumu bu olguyla açıklanır. Gestalt kuramının doğmasına sebep olmuştur.

    şuraya phi fenomene örnek bırakıyorum. *