şah ismail


  • dönemin şartları açısından bakmak ve şah ismail’in de türk olduğunu unutmamak gerekir. iki türk devleti arasındaki mücadele artık tarihe mal olmuş ve tarihi açıdan neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenebilir.

    ancak şah ismail’den bahsederken sadece devlet adamlığından dem vurmak olmaz. ‘hatayi’ mahlasıyla yazdığı nefes ve deyişler, türk halk edebiyatına kattığı eserler, sanatsal yönünden bahsetmeden geçmek bu tarz tarihi kişiliklere yeterince bakmayı engelleyebilir.