bugünkü blog yazım


  • Şirketlerde satış ve pazarlama bölümleri arasında iş birliği hayatî önem taşır. Ama çatışmanın büyüğü de yine buradan çıkar: Satış, pazarlamanın koyduğu fiyatları yüksek bulur; pazarlama ise satışı miyoplukla suçlar. Her ikisi de bütçeden daha fazla pay ister. Artık taraflar arasındaki ilişki biçimlerinin masaya yatırılması kaçınılmazdır.

    Şirketlerin müşteri portföyü genişledikçe ve departman sayısı arttıkça kurumsal olarak idareyi sağlamak zorlaşır. Departmanlar arasında görev dağılımı uyum sorunlarına ve çatışmalara neden olabilir.

    Koordineli çalışmaları şirket açısından son derece önemli olan satış ve pazarlama bölümleri ise bu riskin en yoğun hissedildiği bölümlerden ikisi. Satış ve pazarlama arasında yaşanan ayrılıkların nedenlerini araştıran Harvard Business Review yazarlarından Philip Kotler, Neil Rackham ve Suj Krishnaswamy farklı sektörlerden çok sayıda satış ve pazarlama müdürüyle görüşerek şu bulgulara eriştiler: Pazarlamanın fonksiyonu sektörlere bağlı olarak değişebiliyor. Bu da satış-pazarlama ilişkisinin tanımını zorlaştırabiliyor.

    https://mehmetortac.com/satis-ve-pazarlama-bir-ipte-iki-cambazi-oynatmak/