türkiye'de en çok sömürülen şey


  • Emektir. Uzun çalışma saatleri ile yitirilen özel hayat, karşılığında ödenemeyen maaşlar, her geçen gün milletin belini büken vergiler.